Privatnost

I. Uvod

Kada se koristite 0800, povjeravate nam svoje osobne podatke. Činimo sve kako bismo opravdali to povjerenje. Zato vam najprije želimo pomoći da razumijete naše prakse u vezi s privatnošću. U ovoj su obavijesti opisani osobni podaci koje prikupljamo, način na koji ih upotrebljavamo i dijelimo te vaši izbori u vezi s tim podacima.

II. Pregled

A. Područje primjene

Ova se obavijest primjenjuje na korisnike 0800 usluga bilo gdje u svijetu, uključujući korisnike 0800 aplikacija, web-mjesta, značajki ili drugih usluga. Njome je opisano kako 0800 i njegove podružnice prikupljaju i upotrebljavaju osobne podatke. Obavijest se primjenjuje na sve korisnike naših aplikacija, web-mjesta, značajki i drugih usluga bilo gdje u svijetu, osim ako navedeno nije obuhvaćeno zasebnom obavijesti o privatnosti. Ova se obavijest konkretno primjenjuje na: • korisnike: osobe koje naručuju usluge putem 0800 ili se njima koriste, uključujući osobe koje se koriste istim tim uslugama koje je naručila neka druga osoba • agencije, posrednike i društva: osobe koje korisnicima pružaju svoje usluge na 0800 samostalno ili putem partnerskih tvrtki Njome se uređuju i drugi postupci prikupljanja osobnih podataka koje 0800 provodi u vezi sa svojim uslugama. Primjerice, možemo prikupljati podatke za kontakt osoba koje se koriste računima u vlasništvu korisnika usluge 0800 odnosno vlasnika ili zaposlenika partnera-društva, poslovnog subjekta ili drugih trgovaca, osobne podatke osoba koje započnu, ali ne dovrše svoju prijavu, ili možemo prikupljati druge osobne podatke u vezi s našom tehnologijom mapiranja i značajkama. Sve osobe na koje se ova obavijest odnosi u njoj se naziva „korisnicima”. Za slanje pitanja, komentara ili pritužbi u vezi s podacima korisnika ili za slanje zahtjeva u vezi s takvim podacima slobodno nas kontaktirajte. Naši postupci podliježu važećim zakonima u mjestima u kojima poslujemo.

B. Voditelj obrade i prijenos podataka

Tvrtka KNOW-HOW d.o.o. (Sveti Matej 122, 49245 Gornja Stubica, Hrvatska) voditelj je obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u vezi s korištenjem 0800 uslugama u Europskom gospodarskom prostoru, Ujedinjenoj Kraljevini i Švicarskoj. Tvrtka KNOW-HOW d.o.o. voditelj je obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u vezi s korištenjem 0800 uslugama bilo gdje drugdje. 0800 posluje i obrađuje osobne podatke na globalnoj razini. Podatke možemo prenositi i u druge zemlje koje nisu zemlje u kojima naši korisnici žive ili se koriste 0800 uslugama. To činimo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema korisnicima, kao što su uvjeti korištenja, ili na temelju prethodne korisničke suglasnosti, odluka o prikladnosti za dotične zemlje ili drugih mehanizama prijenosa koji mogu biti dostupni u skladu s mjerodavnim zakonom. Pitanja, komentare i pritužbe u vezi s 0800 obradom podataka možete poslati na kontakt@0800.hr. Ovim se kontaktom možete koristiti i za slanje pitanja 0800 službeniku za zaštitu podataka.

III. Prikupljanje i upotreba podataka

A. Podaci koje prikupljamo

0800 prikuplja osobne podatke:  • koje mu šalju korisnici, primjerice pri stvaranju računa, naručivanju i korištenju usluga i sl. • koji se stvaraju tijekom korištenja uslugama, poput podataka o lokaciji, upotrebi lokacije i uređaju • iz drugih izvora, kao što su drugi korisnici ili vlasnici računa, poslovni partneri, dobavljači, pružatelji osiguranja i financijskih rješenja te državna tijela. Podaci koje 0800 prikuplja ili koji se prikupljaju u 0800 ime: 1. Podaci koje šalju korisnici. To uključuje sljedeće: • Korisnički profil. Prikupljamo podatke kada korisnici stvaraju ili ažuriraju svoje 0800 račune. Ti podaci mogu uključivati njihovo ime, dob, adresu e-pošte, telefonski broj, ime i lozinku za prijavu, adresu, sliku profila, podatke o plaćanju ili bankovne podatke (uključujući povezane podatke za potvrdu plaćanja), identifikacijske dokumente (na kojima mogu biti vidljivi brojevi dokumenata te datum rođenja, spol i fotografija).Uključuje i spol i/ili zanimanje (kada je to potrebno za određene 0800 usluge ili proizvode, kao što su 0800 Cure/dečki ili značajke koje ženama, odnosno muškarcima omogućuju pružanje usluga željenom spolu ili primanje usluga od njih). Fotografije koje nam korisnici pošalju možemo upotrijebiti za provjeru njihova identiteta, primjerice koristeći se tehnologijama prepoznavanja lica. Za više informacija pogledajte odjeljak pod naslovom „Upotreba osobnih podataka”. • Sigurnosnu provjeru i provjeru identiteta. Ti podaci mogu uključivati podatke kao što su kaznena evidencija (ako je to zakonom dopušteno), status dozvole, poznate pseudonime i sl. • Demografske podatke. Možemo prikupljati demografske podatke o korisnicima, uključujući putem korisničkih anketa. U nekim zemljama demografske podatke o korisnicima možemo primati i od trećih strana. O demografskim podacima možemo donositi zaključke i iz drugih podataka prikupljenih od korisnika. Na primjer, ako je to potrebno radi omogućavanja značajki koje ženama omogućuju pružanje usluga drugim ženama ili primanje usluga od drugih žena, možemo donositi zaključke o spolu na temelju njihova imena. U takvim slučajevima korisnicima putem postavki u aplikaciji omogućujemo promjenu spola ako je to potrebno. • Korisnički sadržaj. Prikupljamo podatke koje dostave korisnici kada se obrate 0800 korisničkoj podršci, daju ocjene ili pohvale drugim korisnicima, partnerima ili trgovcima ili se na drugi način obrate 0800. To može uključivati povratne informacije, fotografije ili druge snimke koje prikupljaju korisnici, uključujući audiozapise ili videozapise koje su korisnici poslali u vezi s korisničkom podrškom. To uključuje i metapodatke koji se odnose na način kojim se koristite za komunikaciju s 0800. 2. Podaci koji se stvaraju tijekom korištenja našim uslugama. To uključuje sljedeće:  • Podatke o lokaciji korisnika. Prikupljamo podatke o točnoj ili približnoj lokaciji korisnika, agencija, partnera i posrednika kako bismo omogućili pronalaženje istih, dostave i podizanje ugovora, kao i usluga na 0800, zatim sigurnosne značajke, kako bismo spriječili i otkrili prijevaru te zadovoljili zakonske uvjete. 0800 prikuplja te podatke kada je aplikacija 0800 pokrenuta u prednjem planu (aplikacija je pokrenuta i na zaslonu) ili pozadini (aplikacija je pokrenuta, ali nije na zaslonu) njihova mobilnog uređaja.Te podatke prikupljamo s korisnikovih mobilnih uređaja ako nam to omoguće. 0800 prikuplja takve podatke od trenutka kada aplikacija pokrenuta pa do njezinog zatvaranja (i može označavati takvo prikupljanje putem ikone ili obavijesti na vašem mobilnom uređaju ovisno o operacijskom sustavu uređaja) i svakog trenutka kada aplikacija radi u prednjem planu (aplikacija otvorena i na zaslonu) mobilnog uređaja.Korisnici, agencije i partneri mogu se koristiti aplikacijom 0800 bez omogućavanja 0800 da prikuplja podatke o lokaciji s njihovih mobilnih uređaja. Međutim, to može utjecati na značajke u 0800 aplikacijama. Nadalje, podatke o lokaciji koje prikupimo od agencije ili partnera povezat ćemo s računom korisnika čak i ako nije omogućio prikupljanje podataka o lokaciji sa svojeg uređaja, uključujući u svrhu generiranja priznanica, pružanja korisničke podrške, otkrivanja prijevara, osiguranja i parnica. • Podatke o transakcijama. Kada možemo, prikupljamo i podatke o transakcijama povezane s upotrebom naših usluga, uključujući vrstu usluga koje se zahtijevaju ili pružaju, pojedinosti o narudžbi, podatke o platnoj transakciji (poput naziva partnera ili trgovca te lokaciju i iznos transakcije), podatke o dostavi, datum i vrijeme kada je pružena usluga, naplaćeni iznos, udaljenost između korisnika i agencije iil partnera i način plaćanja. Isto tako, ako netko iskoristi vaš promotivni kod, možemo povezati vaše ime s tom osobom. • Podatke o upotrebi. Prikupljamo podatke o načinu na koji korisnici upotrebljavaju naše usluge. To obuhvaća podatke poput onih o datumu i vremenu pristupa, značajkama aplikacije ili posjećenim stranicama, padovima aplikacije i drugoj aktivnosti sustava i vrsti preglednika. • Podatke o uređaju. Možemo prikupljati podatke o uređajima korištenima za pristup našim uslugama, uključujući podatke o hardverskim modelima, IP adresi uređaja ili drugim jedinstvenim identifikatorima uređaja, operacijskim sustavima i verzijama, softveru, željenim jezicima, identifikatorima za oglašivače, kretanju uređaja te podatke o mobilnim mrežama. • Komunikacijske podatke. Putem 0800 mobilnih aplikacija i web-mjesta omogućujemo korisnicima da međusobno komuniciraju. Na primjer, omogućujemo pozive, poruke ili razmjenu datoteka između korisnika te agencija i partnera preko 0800 (obično bez otkrivanja telefonskih brojeva bilo kojoj od strana). Kako bismo mogli pružiti ovu uslugu, primamo određene podatke u vezi s pozivima, porukama ili drugim oblicima komunikacije, uključujući podatke o datumu, vremenu i sadržaju komunikacije. 0800 može upotrebljavati te podatke i u svrhu pružanja korisničke podrške (uključujući za rješavanje sporova između korisnika), sigurnosti i zaštite, poboljšanja svojih proizvoda i usluga te analitike. 3. Podatke iz ostalih izvora. Oni uključuju: • Korisnike koji sudjeluju u našim programima preporuke. Na primjer, kada korisnik preporuči neku drugu osobu, mi od njega primamo osobne podatke osobe koju je preporučio. • Vlasnike 0800 računa koji šalju zahtjeve za usluge za ili u ime drugih korisnika ili koji tim korisnicima omogućuju slanje zahtjeva za usluge i njihovo primanje putem njihovih računa. • Korisnike ili druge osobe koje pružaju podatke u vezi s potraživanjima ili sporovima. • 0800 poslovne partnere, kao što su pružatelji usluga plaćanja ili aplikacije odnosno web-mjesta koja upotrebljavaju 0800 API-je ili čije API-je 0800 upotrebljava, a putem kojih korisnici stvaraju svoje 0800 račune ili im pristupaju. • Dobavljače koji nam pomažu u provjeravanju identiteta korisnika, pozadinskih podataka odnosno koji provjeravaju korisnike u vezi sa sankcijama, pranjem novca ili zahtjevima u vezi s upoznavanjem korisnika.  • Javno dostupne izvore. • Pružatelje marketinških usluga ili preprodavače podataka čije podatke 0800 upotrebljava za marketing ili istraživanje. • Službenike nadležnih tijela i druga državna tijela. 0800 može kombinirati podatke prikupljene iz ovih izvora s drugim podacima koje posjeduje.

B. Upotreba osobnih podataka

0800 prikuplja i upotrebljava podatke kako bi omogućio pouzdane i prikladne usluge korisnicima, partnerima te druge proizvode i usluge. Te podatke upotrebljavamo u svrhu: • poboljšanja sigurnosti i zaštite naših korisnika i usluga • pružanja korisničke podrške   • istraživanja i razvoja   • omogućavanja komunikacije među korisnicima  • slanja marketinških i nemarketinških poruka korisnicima • provedbe sudskih postupaka. 0800 ne prodaje ni ne dijeli osobne podatke korisnika s trećim stranama u svrhu izravnog marketinga, osim uz privolu korisnika. Osobne podatke koje prikupljamo upotrebljavamo za: 1. Pružanje usluga. 0800 upotrebljava podatke za pružanje, personalizaciju, održavanje i poboljšanje svojih usluga.To obuhvaća upotrebu podataka u sljedeće svrhe: • Stvaramo/ažuriramo račune. • Olakšavamo usluge preuzimanja i dostave (kao što je upotreba podataka o lokaciji za olakšavanje preuzimanja ili dostave), značajki koje uključuju dijeljenje podataka (kao što su podjela cijene, dijeljenje procijenjenog vremena dolaska te ocjene i pohvale). • Obrađujemo plaćanja. • Pratimo ugovaranje usluga i dijelimo informacije o tome. • Nudimo povezane usluge.  • Pojednostavnjujemo rješenja sve usluge i proizvode. • Izvršavamo interne operacije nužne za pružanje naših usluga te otklanjamo probleme sa softverom i operativne probleme, provodimo analize podataka, testiranja i istraživanja te pratimo i analiziramo trendove upotrebe i aktivnosti. 0800 provodi navedene aktivnosti, uključujući prikupljanje i upotrebu podataka o lokaciji u svrhe tih aktivnosti, na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje naših obveza prema korisnicima kako je navedeno u našim uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima. 2. Pružanje sigurnosti i zaštite. Osobne podatke upotrebljavamo kao bismo održali sigurnost, zaštitu i integritet naših usluga i korisnika. To uključuje sljedeće: • Provjeravamo identitet korisnika te ispunjavaju li uvjete za pružanje usluga. To uključuje i detaljne sigurnosne provjere gdje je to dopušteno zakonom, kako bismo spriječili nesigurne korisnike da upotrebljavaju naše usluge. • Upotrebljavamo podatke s uređaja korisnika, ali i agencija i partnera kako bismo identificirali opasno ponašanje poput npr. prebrze vožnje ili naglog kočenja i ubrzavanja te ih informirali o sigurnijim načinima vožnje. • Upotrebljavamo podatke o uređaju, lokaciji, profilu i upotrebi te drugih podataka kako bismo spriječili, otkrili i suzbili prijevarne aktivnosti. To uključuje prepoznavanje prijevarnih računa ili upotrebe naših usluga, sprječavanje neovlaštenih korisnika da upotrebljavaju naše usluge, provjeru korisničkih identiteta u vezi s određenim načinima plaćanja te sprječavanje i suzbijanje neovlaštenog pristupa računima korisnika. Provodimo gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje naših obveza prema korisnicima u skladu s našim Uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima i/ili u svrhe legitimnih 0800 interesa za očuvanje sigurnosti i zaštite ili interesa za očuvanje sigurnosti i zaštite drugih strana, uključujući korisnike i širu javnost. 3. Korisnička podrška. Podatke koje prikupljamo (koji mogu uključivati snimke poziva) upotrebljavamo za pružanje korisničke podrške, uključujući istraživanje i rješavanje nedoumica korisnika te za praćenje i poboljšanje odgovora i postupka korisničke podrške. 0800 provodi navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje naših obveza prema korisnicima kako je navedeno u uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima. 4. Istraživanje i razvoj. Podatke koje prikupljamo možemo upotrijebiti za ispitivanje, istraživanje, analizu, razvoj proizvoda i strojno učenje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.. To nam pomaže da usluge učinimo praktičnijima i jednostavnijima za upotrebu, unaprijedimo sigurnost i zaštitu usluga i razvijemo nove usluge i značajke. 0800 provodi gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje obveza prema korisnicima na temelju uvjeta korištenja ili drugih ugovora s korisnicima u svrhu unaprjeđivanja postojećih usluga i značajki ili u svrhu legitimnih interesa 0800 za razvoj novih usluga i značajki. 5. Omogućavanje komunikacije među korisnicima. Na primjer, agencija može poslati poruku korisniku ili ga može nazvati kako bi potvrdio lokaciju preuzimanja, korisnik se može obratiti partneru radi preuzimanja kupljene usluge i sl. 0800 provodi navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje naših obveza prema korisnicima kako je navedeno u uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima. 6. Marketing. 0800 može upotrebljavati osobne podatke za plasiranje svojih usluga korisnicima. To obuhvaća slanje korisnicima poruka o 0800 proizvodima, uslugama, značajkama, promocijama, nagradnim igrama, studijama, anketama, novostima, ažuriranjima i događajima. To možemo učiniti na različite načine, uključujući e-poštu, tekstualne poruke, poruke unutar 0800 aplikacije, automatske obavijesti, komunikaciju i oglase u aplikaciji te oglase na sustavima trećih strana. Korisnike također možemo informirati o proizvodima i uslugama koje nude 0800 partneri. Na primjer, možemo pružiti preporuke, promocije ili oglase za 0800 partnere na temelju prethodnih narudžbi korisnika. Iako korisnicima možemo slati poruke o proizvodima i uslugama 0800 partnera, ni 0800 partnerima ni drugim osobama ne prodajemo niti s njima dijelimo osobne podatke korisnika u svrhe njihova izravnog marketinga ili oglašavanja, osim uz privolu korisnika. Podatke koje prikupljamo, kao i podatke partnera za oglašavanje, možemo upotrebljavati za personalizaciju i poboljšanje marketinških poruka (uključujući oglase) koje šaljemo u 0800 aplikacije i na web-mjesta i iz njih, uključujući one na temelju lokacije korisnika, korištenja 0800 uslugama te korisničkih preferencija i postavki. 0800 provodi gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne u svrhu 0800 legitimnog interesa u informiranju korisnika o 0800 uslugama i značajkama koje nude 0800 partneri ili na temelju korisnikove privole. 7. Nemarketinške poruke. Osobne podatke možemo upotrijebiti za generiranje priznanica i njihovo slanje korisnicima, obavještavanje korisnika o promjenama naših uvjeta, usluga ili pravila ili za slanje poruka koje nisu namijenjene svrsi oglašavanja 0800 proizvoda ili usluga odnosno proizvoda ili usluga 0800 partnera. 0800 provodi gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje obveza prema korisnicima u skladu s našim uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima ili u svrhe 0800 legitimnih interesa i legitimnih interesa njegovih korisnika u informiranju korisnika o događajima koji mogu utjecati na to kako se mogu koristiti 0800 uslugama. 8. Vođenje pravnih postupaka i ispunjavanje zahtjeva. Osobne podatke možemo upotrebljavati za istraživanje ili rješavanje potraživanja ili sporova koji se odnose na upotrebu 0800 usluga, kako bismo udovoljili zahtjevima u skladu s primjenjivim zakonima, propisima, dozvolama za rad ili ugovorima odnosno na temelju pravnog postupka ili vladinih zahtjeva, uključujući zahtjeve nadležnih tijela. 0800 provodi gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne u svrhe 0800 legitimnih interesa u istrazi i odgovaranju na zahtjeve i sporove koji se odnose na upotrebu 0800 usluga i značajki i/ili za usklađenost s primjenjivim pravnim zahtjevima. 9. Donošenje automatiziranih odluka. Osobne podatke upotrebljavamo za donošenje automatiziranih odluka u vezi s upotrebom naših usluga. To uključuje sljedeće: • Omogućujemo dinamičko određivanje cijena za proizvode i usluge na 0800, ovisno o korisničkom profilu, aktivnosti korisnika kao i njegovim već ostvarenim nagradama i pogodnostima. • Korisnici se mogu povezati na temelju dostupnosti, blizine i drugih čimbenika kao što je vjerojatnost prihvaćanja usluga na temelju njihova prethodnog ponašanja ili preferencija. • Utvrđujemo korisničke ocjene i deaktiviramo korisnike s niskim ocjenama. U Europskoj uniji ili tamo gdje je to zakonom propisano do deaktivacije dolazi samo nakon ljudskog pregleda i/ili mogućnosti podnošenja žalbe. • Označavamo korisnike za koje utvrdimo da su sudjelovali u prijevarama, nesigurnim ili drugim aktivnostima koje bi mogle naštetiti 0800, njegovim korisnicima i drugima. U nekim slučajevima, primjerice kada se utvrdi da korisnik zloupotrebljava 0800 program preporuka ili je poslao prijevarne dokumente, takvo ponašanje može rezultirati automatskom deaktivacijom ili, u Europskoj uniji ili gdje je drugačije propisano zakonom, deaktivacijom nakon ljudskog pregleda. • Upotrebljavamo podatke o lokaciji korisnika, agencija i partnera i komunikacije između korisnika i partnera u svrhu utvrđivanja otkaznih naknada koje su zarađene ili potaknute prijevarom. • Upotrebljavamo podatke o agenciji i partneru (kao što su lokacija, ocjena i spol) i podatke o korisnicima (kao što su ocjena, podrijetlo i odredište) za izbjegavanje uparivanja korisnika koja mogu dovesti do lošijeg korisničkog iskustva 0800 provodi gore navedene aktivnosti na temelju toga što su potrebne za ispunjavanje naših obveza prema korisnicima u skladu s uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima ili na temelju toga što su potrebne u svrhe legitimnih interesa 0800, njegovih korisnika i drugih.

C. Kolačići i tehnologije trećih strana

0800 i njegovi partneri koriste se kolačićima i drugim identifikacijskim tehnologijama u svojim aplikacijama, web-mjestima, porukama e-pošte i internetskim oglasima u svrhe navedene u ovoj obavijesti. Kolačići su malene tekstne datoteke koje web-mjesta, aplikacije, internetski mediji i oglasi pohranjuju u preglednike ili uređaje. 0800 se koristi kolačićima i sličnim tehnologijama u svrhu: • provjere autentičnosti korisnika • pamćenja korisničkih preferencija i postavki • određivanja popularnosti sadržaja • provedbe i mjerenja učinkovitosti reklamnih kampanja na 0800 • analize prometa na web-mjestu i trendova te opće razumijevanje ponašanja na mreži i interesa ljudi koji su u interakciji s našim uslugama.

D. Dijeljenje i objava podataka

Neke od 0800 usluga i značajki zahtijevaju da osobne podatke dijelimo s drugim korisnicima ili smo to dužni učiniti na zahtjev korisnika. Podatke možemo dijeliti i s našim podružnicama, povezanim tvrtkama te partnerima zbog pravnih razloga odnosno u vezi s potraživanjima ili sporovima. 0800 može dijeliti osobne podatke: 1. S drugim korisnicima To obuhvaća dijeljenje sljedećih podataka: • Imena, ocjene te lokacije ugovaranja i/ili odredišne lokacije korisnika i partnera. • Imena korisnika s drugim korisnicima u slučaju zajedničkih aktivnosti. 2. Na zahtjev korisnika To obuhvaća dijeljenje podataka: • S drugim osobama na korisnikov zahtjev. Na primjer, korisnikovo procijenjeno vrijeme dolaska i lokaciju podijelit ćemo s prijateljem na zahtjev dotičnog korisnika ili ćemo podijeliti korisnikove podatke o usluzi ako je podijeli s prijateljem. • S 0800 partnerima. Na primjer, ako korisnik zatraži uslugu putem partnerstva ili promotivne ponude treće strane, 0800 s tom trećom stranom može dijeliti određene podatke. To može uključivati i druge usluge, platforme, aplikacije ili web-mjesta koja se integriraju s našim API-jima; dobavljače usluga; strane s čijim se API-jem ili uslugom mi integriramo ili trgovine ili druge 0800 poslovne partnere i njihove korisnike u vezi s promocijama, natječajima ili specijaliziranim uslugama. 3. Sa širom javnosti  Pitanja ili komentari koje korisnici šalju putem javnih foruma i usluga, kao što su 0800 blogovi i 0800 proizvodi i usluge, mogu biti vidljivi javnosti i uključivati osobne podatke sadržane u pitanjima ili komentarima korisnika. 4. S vlasnikom 0800 računa Ako korisnik pošalje zahtjev za proizvodom ili uslugom putem računa koji je u vlasništvu druge strane, s vlasnikom tog računa možemo podijeliti korisnikove podatke o usluzi ili proizvodu, uključujući podatke o lokaciji u stvarnom vremenu. 5. S 0800 povezanim tvrtkama i podružnicama Osobne podatke dijelimo sa svojim povezanim tvrtkama i podružnicama kako bismo osigurali pružanje usluga ili provedbu obrade podataka u naše ime. 6. S 0800 pružateljima usluga i poslovnim partnerima 0800 pruža podatke partnerima, agencijama i ostalim posrednicima, istraživačkim tvrtkama i drugim pružateljima usluga i poslovnim partnerima. Oni uključuju: • pružatelje usluga obrade plaćanja i posredovanja u plaćanju • pružatelje usluga sigurnosne provjere i provjere identiteta • pružatelje usluga pohrane u oblaku • partnere u istraživanju, uključujući one koji provode ankete ili istraživačke projekte u partnerstvu s 0800 ili u 0800 ime • dobavljače koji 0800 pomažu poboljšati sigurnost i zaštitu njegovih aplikacija 7. Zbog pravnih razloga i u slučaju spora Osobne podatke korisnika možemo dijeliti ako smatramo da se to zahtijeva važećim zakonom, propisom, dozvolom za rad ili ugovorom, sudskim postupkom ili službenim zahtjevom odnosno kada je objava prikladna zbog sigurnosnih ili sličnih nedoumica. To obuhvaća dijeljenje osobnih podataka sa službenicima nadležnih tijela, službenicima javnog zdravstva, drugim tijelima vlasti ili ostalim trećim stranama prema potrebi za provedbu naših uvjeta pružanja usluga, korisničkih ugovora ili drugih pravila, za zaštitu 0800 prava ili imovine odnosno prava, sigurnosti ili imovine drugih ili u slučaju potraživanja ili spora u vezi s korištenjem našim uslugama. U slučaju spora u vezi s upotrebom kreditne kartice neke druge osobe, možda ćemo imati zakonsku obvezu podijeliti vaše osobne podatke, uključujući podatke o proizvodu i usluzi, s vlasnikom te kredite kartice. 8. Uz privolu 0800 ima pravo dijeliti korisnikove osobne podatke na drugačiji način nego što je opisano u ovoj obavijesti ako o tome obavijesti korisnika i dobije njegovu privolu za to.

E. Zadržavanje i brisanje podataka

0800 zadržava korisničke podatke dokle god je to potrebno u prethodno opisane svrhe. Korisnici mogu zatražiti brisanje svojih računa u bilo kojem trenutku. 0800 može zadržati korisničke podatke nakon zahtjeva za brisanje zbog zakonskih ili regulatornih zahtjeva ili zbog razloga navedenih u ovim pravilima. 0800 zadržava korisničke podatke dokle god je to potrebno u prethodno opisane svrhe. To znači da različite kategorije podataka zadržavamo tijekom različitih razdoblja ovisno o vrsti podataka, kategoriji korisnika na kojeg se podaci odnose i svrhama u koje smo podatke prikupili. Korisnici mogu zatražiti brisanje svog računa u bilo kojem trenutku unutar izbornika Profil > Uredi profil. Nakon zaprimanja zahtjeva za brisanje računa 0800 briše korisnikov račun i podatke, osim ako ih ne mora zadržani zbog zakonskih ili regulatornih zahtjeva, u svrhe sigurnosti, zaštite i sprječavanja prijevara ili zbog problema koji se odnosi na korisnikov račun, primjerice nepodmireni dug ili neriješeni reklamacijski zahtjev ili spor.

IV. Mogućnost odabira i transparentnost

0800 korisnicima omogućuje da pristupe podacima koje prikuplja te da ih kontroliraju i putem:  • postavki privatnosti • dopuštenja za uređaje • stranica za ocjenjivanje u aplikaciji 0800 korisnicima omogućuje i da zatraže pristup svojim podacima ili njihove kopije, da promijene ili ažuriraju svoje račune, da ih obrišu, odnosno da zatraže od 0800 da ograniči obradu njihovih osobnih podataka. 1. Postavke privatnosti Izbornikom Profil > Postavke u aplikaciji 0800 korisnicima i partnerima omogućeno je postavljanje ili ažuriranje njihovih postavki u vezi s prikupljanjem i dijeljenjem podataka o lokaciji i obavijestima. • Prikupljanje podataka o lokaciji (korisnici i partneri) Korisnici i partneri mogu omogućiti/onemogućiti 0800 da prikuplja podatke o lokaciji s njihovih mobilnih uređaja putem postavki uređaja kojima se može pristupiti putem izbornika Profil > Postavke > Dozvole > Lokacija.Korisnici mogu omogućiti/onemogućiti tu značajku putem izbornika Profil > Postavke > Dozvole > Lokacija ili putem sigurnosnog centra. • Obavijesti: 0800 korisnicima šalje obavijesti o proizvodima i uslugama na 0800 te u vezi s aktivnosti na njihovu računu. Korisnici putem izbornika Profil > Postavke > Dozvole > Obavijesti u aplikaciji 0800 mogu odabrati način na koji će primati te obavijesti. • Poruke od strane 0800 i partnera  Ova značajka je jako važan dio 0800 usluga te je nije moguće isključiti. 2. Dopuštenja za uređaje Većina sustava mobilnih uređaja (iOS, Android itd.) ima definirane određene vrste podataka uređaja kojima aplikacije ne mogu pristupiti bez dopuštenja vlasnika uređaja, a ti sustavi imaju različite načine za dobivanje tog dopuštenja. Provjerite dostupne postavke na svom uređaju ili kod svog pružatelja usluge. 3. Stranica za ocjenjivanje u aplikaciji Svaki proizvod, odnosno uslugu korisnici mogu međusobno ocijeniti na ljestvici od 1 do 5. Prosjek tih ocjena povezuje se sa proizvodom, odnosno uslugom, kao i korisnikovim računom i prikazuje se drugim korisnicima kojima pružaju ili u čije ime primaju usluge. 4. Zahtjevi za dostavu osobnih podataka  Brojni su načini na koje 0800 omogućuje korisnicima da nauče o kontroli te da šalju pitanja i komentare u vezi s 0800 postupanjem s njihovim podacima. • Pristup podacima • Primanje podataka • Promjena ili ažuriranje podataka • Brisanje podataka • Prigovori, ograničenja i pritužbeKorisnici mogu od 0800 zatražiti sve navedeno ili mogu zatražiti da prestanemo upotrebljavati sve njihove osobne podatke ili dio njih odnosno da ograničimo upotrebu njihovih podataka. To uključuje prigovore na našu upotrebu osobnih podataka koja se temelji na 0800 legitimnim interesima. 0800 može nastaviti obrađivati podatke i nakon takvog prigovora ili zahtjeva u mjeri u kojoj je to propisano ili dopušteno zakonom. Nadalje, ovisno o njihovoj lokaciji, korisnici imaju pravo tijelu nadležnom za zaštitu podataka u svojoj zemlji uložiti prigovor u vezi s 0800.

V. Ažuriranja ove obavijesti

Ovu obavijest možemo povremeno ažurirati. Ovu obavijest možemo povremeno ažurirati. U slučaju značajnijih izmjena korisnike ćemo o promjenama obavijestiti putem aplikacije 0800 ili drugih oblika komunikacije, npr. e-pošte. Potičemo korisnike da povremeno pregledaju ovu obavijest i potraže najnovije informacije o našim pravilima privatnosti. Korištenje našim uslugama nakon ažuriranja smatra se prihvaćanjem ažurirane obavijesti u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.

Kako 0800 upotrebljava podatke o lokaciji korisnika (iOS)

Kad se registriraš u aplikaciji 0800, na svom ćeš uređaju vidjeti upit u kojem se traži tvoje dopuštenje za dijeljenje podataka o lokaciji, što uključuje podatke o lokaciji prikupljene putem značajke Bluetooth i obližnjih Wi-Fi signala. Kako bi se pružila najbolja moguća usluga, prema zadanim postavkama aplikacija traži uključivanje lokacijskih usluga „Tijekom upotrebe aplikacije”. Podatke o lokaciji upotrebljavamo kako bismo pronašli proizvode, usluge i partnere u tvojoj blizini i pomogli im da dođu do istih. Upotrebljavamo ih i za prikaz povijesti na tvojim računima, za razumijevanje i rješavanje kontakata putem podrške te za rješavanje problema i programskih pogrešaka. Ako upotrebljavaš uređaj sa sustavom iOS, možeš birati između 4 postavke lokacije: – Uvijek: podatke o lokaciji možemo prikupljati u svakom trenutku, čak i kada ne upotrebljavaš aplikaciju 0800. Ako je za određenu uslugu potrebno uključiti postavku „Uvijek”, tražit ćemo tvoje dopuštenje kada aktiviraš tu uslugu. – Tijekom upotrebe aplikacije: podatke o lokaciji možemo prikupljati dok je aplikacija vidljiva na zaslonu. Ako se podaci o lokaciji prikupljaju u pozadini jer je aktivirana postavka „Tijekom upotrebe aplikacije”, sustav iOS prikazat će obavijest na zaslonu tvog uređaja. – Nikad: ovom se opcijom isključuju lokacijske usluge za aplikaciju 0800. I dalje se možeš koristiti aplikacijom, no određene funkcionalnosti aplikacije neće biti jednake. Podaci o lokaciji prikupljat će se i od partnera i povezati s tvojim računom, čak i ako su u tvojoj aplikaciji isključene lokacijske usluge. – Točna lokacija: ovom se opcijom isključuju usluge za određivanje točne lokacije za aplikaciju 0800. Ako je isključena i dalje se možeš koristiti aplikacijom, no određene funkcionalnosti aplikacije neće biti jednake. Podaci o točnoj lokaciji prikupljat će se od partnera i povezati s tvojim računom, čak i ako su u tvojoj aplikaciji isključene usluge za određivanje točne lokacije. Postavke lokacije u svakom trenutku možeš promijeniti u postavkama za svoj uređaj u aplikaciji 0800. Ustupanje podataka gradskim i državnim tijelima U određenim slučajevima podatke o vožnjama izvršenim putem naše usluge dužni smo ustupiti gradskim i državnim službama ili lokalnim tijelima. Kako bismo ispunili ove zahtjeve, prikupljamo podatke o geolokaciji i vremenskoj oznaci iz uređaja u našem sustavu. S tvojim podacima o lokaciji postupamo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti.

Kako 0800 upotrebljava podatke o lokaciji korisnika (Android)

Kad se registriraš u aplikaciji 0800, na svom ćeš uređaju vidjeti upit u kojem se traži tvoje dopuštenje za dijeljenje podataka o lokaciji, što uključuje podatke o lokaciji prikupljene putem značajke Bluetooth i obližnjih Wi-Fi signala. Kako bi se pružila najbolja moguća usluga, prema zadanim postavkama aplikacija traži uključivanje lokacijskih usluga „Tijekom upotrebe aplikacije”. Podatke o lokaciji upotrebljavamo kako bismo pronašli proizvode, usluge i partnere u tvojoj blizini i pomogli im da dođu do istih. Upotrebljavamo ih i za prikaz povijesti na tvojim računima, za razumijevanje i rješavanje kontakata putem podrške te za rješavanje problema i programskih pogrešaka. Ako upotrebljavaš uređaj sa sustavom Android, možeš birati između 3 postavke lokacije: – Dopušteno cijelo vrijeme: podatke o lokaciji možemo prikupljati u svakom trenutku, čak i kada ne upotrebljavaš aplikaciju 0800. Ako je za određenu uslugu potrebno uključiti postavku „Dopušteno cijelo vrijeme”, tražit ćemo tvoje dopuštenje kada aktiviraš tu uslugu. – Dopušteno samo tijekom upotrebe aplikacije: podatke o lokaciji možemo prikupljati dok je aplikacija vidljiva na zaslonu, kad zatražiš vožnju ili tijekom vožnje. Ako se podaci o lokaciji prikupljaju u pozadini jer je aktivirana postavka „Tijekom upotrebe aplikacije”, na ploči s obavijestima sustava Android stalno će biti prikazana obavijest o tome. – Zabranjeno: ovom se opcijom isključuju lokacijske usluge za aplikaciju 0800. I dalje se možeš koristiti aplikacijom, no određene funkcionalnosti aplikacije neće biti jednake. Podaci o lokaciji prikupljat će se i od partnera i povezati s tvojim računom, čak i ako su u tvojoj aplikaciji isključene lokacijske usluge. Postavke lokacije u svakom trenutku možeš promijeniti u postavkama svog uređaja. Ustupanje podataka gradskim i državnim tijelima U određenim slučajevima podatke o vožnjama izvršenim putem naše usluge dužni smo ustupiti gradskim i državnim službama ili lokalnim tijelima. Kako bismo ispunili ove zahtjeve, prikupljamo podatke o geolokaciji i vremenskoj oznaci iz uređaja u našem sustavu. S tvojim podacima o lokaciji postupamo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti.