Uvjeti korištenja

O NAMA

0800 Hrvatska, projekt u vlasništvu privatnog društva KNOW-HOW s ograničenom odgovornošću osnovano u Hrvatskoj, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 081047296, OIB 93047085341. Možete nas kontaktirati na kontakt@0800.hr.

KLJUČNA NAČELA

  • Ovi Uvjeti primjenjuju se na mobilne aplikacije i/ili internetske stranice 0800 u Hrvatskoj.
  • Usluge aplikacija/internetskih stranica omogućavaju Vam da zatražite usluge Treće strane – pružatelja usluga ili izravno od 0800.
  • Za Usluge treće strane, sklapate ugovore izravno s Trećim stranama – pružateljima usluga, dok 0800 djeluje kao posrednik kako bi Vam omogućio da zatražite i primite te usluge.
  • Za Usluge koje pruža 0800, od Vas se može tražiti da prihvatite odvojene ugovore koji uređuju upotrebu tih usluga.
  • Molimo da oprezno pročitate ove Uvjete. Uvjeti uključuju informacije o uslugama, Vašim pravima i ostale važne informacije.

DEFINICIJE

“Smjernice za zajednicu” znače smjernice, povremeno ažurirane, koje utvrđuju očekivanja od svih korisnika Aplikacija i/ili internetskih stranica. “Treće strane – pružatelji usluga” su neovisne treće strane i uključuju društva, njihove partnere, zastupnike, posrednike i agencije. “Usluge trećih strana” uključuju, ali nisu ograničene na, usluge i proizvode u području osiguranja, telekomunikacija, vozila, plovila, goriva, energetike, financija i sl., koje vam pružaju neovisne Treće strane – pružatelji usluga, kao što su, ali ne isključivo, usluge zastupanja i posredništva. Ove usluge su Vam omogućene korištenjem Usluga aplikacija/internetskih stranica, kao što je definirano niže u tekstu. “0800” znači 0800 Hrvatska, proizvod društva te i samo društvo KNOW-HOW d.o.o. ili bilo koje od njegovih društava kćeri ili povezanih društava (“mi” ili “nas”). “0800 poslovna marka” predstavlja poslovne marke 0800, uključujući, ali ne ograničeno na 0800 Hrvatska. “Usluge koje pruža 0800” su usluge koje Vam pruža izravno 0800, a koje mogu biti predmetom odvojenih ugovora između Vas i nas. “0800 nazivi, oznake ili djela” označava 0800 Hrvatska, kao i nazive tvrtki, znakove, nazive proizvoda ili usluga, žigove te žigove usluga, izgled proizvoda, druge oznake vlasništva ili autorsko pravo 0800 ili 0800 davatelja licenci.

UVJETI

1. Pregled

1.1. Ovi uvjeti obuhvaćaju Vaš pristup i upotrebu 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica (“Uvjeti”). Ove Uvjete morate pažljivo pročitati i na njih pristati prije pristupa i upotrebe 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica. Vaš pristanak na ove Uvjete uspostavlja ugovorni odnos između Vas i 0800. Ako ne pristanete na ove Uvjete, ne možete pristupiti niti koristiti 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice. Ovi Uvjeti izričito nadomještaju prijašnje ugovore i sporazume u vezi s Aplikacijama/Internetskim stranicama (kao što je definirano niže u tekstu) između Vas i 0800. 1.2. Ovi Uvjeti primjenjuju se do one mjere do koje nisu protivne bilo kojim korisničkim uvjetima koji se posebno primjenjuju na 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice. Bit ćete upitani da pristanete na takve uvjete odvojeno. 1.3. 0800 djeluje kao posrednik Trećih strana – posrednik usluga za Usluge trećih strana, te djeluje kao pružatelj usluga za Usluge koje pruža 0800 (vidi odredbu 4. niže u tekstu).

2. Usluge Aplikacija/Internetskih stranica

2.1. Usluge koje Vam pruža 0800 sastoje se od: 2.1.1. Pristupa i upotrebe 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica koje Vam omogućavaju da zatražite i primite Usluge trećih strana i/ili Usluge koje pruža 0800; i 2.1.2. Usluga primanja uplata i obrade plaćanja (uključujući podršku izdavanja računa i potvrda o plaćanju putem trećih strana koje pružaju usluge fiskalizacije u ime Trećih strana – pružatelja usluga) koje nam omogućuju da Vam naplatimo i da platimo naknade na bankovni račun Trećih strana – pružatelja usluga za Usluge trećih strana ili 0800 za Usluge koje pruža 0800 (KNOW-HOW d.o.o. može uključiti povezana društva ili treće strane da pružaju ove usluge u njegovo ime) (zajedno “Usluge aplikacija/internetskih stranica”). 2.2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na Vašu upotrebu ovih Usluga aplikacija/internetskih stranica u Hrvatskoj. Pristupom i korištenjem Usluga aplikacija/internetskih stranica u drugoj državi, možete biti podvrgnuti posebnim uvjetima te države. 2.3. 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice će Vam biti dostupne pod raznim 0800 poslovnim markama. 2.4. Osim ako je drukčije ugovoreno pisanim putem, Usluge aplikacija/internetskih stranica Vam se omogućuju samo za Vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. 2.5. Gdje je to omogućeno, ovlašteni ste zatražiti i primiti Usluge trećih strana i Usluge koje pruža 0800 putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica.

3. Usluge trećih strana

3.1. Za Usluge trećih strana, 0800 djeluje kao imenovani posrednik između Vas i Trećih strana – pružatelja usluga kako bi im omogućio da Vam pružaju Usluge trećih strana. 0800 ne pruža Usluge trećih strana. Sve Treće strane – pružatelji usluga su neovisni ugovaratelji - treće strane, registrirani poslovni subjekti ili drugi pravni entiteti koji nisu zaposlenici 0800. 3.2. Kada ste prijavljeni, na mreži i u blizini Trećih strana – pružatelja usluga, koji su također prijavljeni u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama, bit će Vam pružene informacije kroz 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice o Trećim stranama – pružateljima usluga prije nego odlučite postaviti zahtjev. 3.3. Treće strane – pružatelji usluga (za Usluge trećih strana) i 0800 (za Usluge koje pruža 0800) su slobodni prihvatiti ili odbiti zahtjev. Pristanak Vam je priopćen putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica i rezultirati će nastankom ugovora između Vas i Trećih strana – pružatelja usluga (za Usluge trećih strana) ili između Vas i 0800 (za Usluge koje pruža 0800). 3.4. Za određene Usluge trećih strana, može se od Vas tražiti da prihvatite odvojene ugovore prije korištenja takvih Usluga trećih strana. 3.5. Možete biti upitani da ocijenite Treću stranu – pružatelja usluga čije usluge ste zatražili. Treća strana – pružatelj usluga također može dati ocjenu Vama. Treće strane – pružatelji usluga će vidjeti ocjenu u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskih stranicama te ova ocjena može utjecati na njihovu odluku hoće li Vam pružiti Usluge treće strane ili ne. 3.6. Treće strane – pružatelji usluga su odgovorni za sve obveze koje nastanu pružanjem Usluga treće strane.

4. Usluge koje pruža 0800

4.1. Za Usluge koje pruža 0800, 0800 će djelovati kao pružatelj usluga. Posebni uvjeti koji uređuju Usluge koje pruža 0800 će biti utvrđeni u odvojenom ugovoru.

5. Korištenje Usluga aplikacija/internetskih stranica

5.1. 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice mogu biti preuzete ili im se može pristupiti na većini modernih mobilnih uređaja s internetskom vezom i opremljenih operativnim sustavima kao što su Android ili iOS. 5.2. Vi ste odgovorni za pristup mreži nužan za korištenje Usluga aplikacija/internetskih stranica i odgovorni ste za tarife i naknade vašeg mobilnog operatera, uključujući potrošnju mobilnih podataka dok koristite 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice. Također ste odgovorni za pribavljanje kompatibilnih uređaja i operativnih sustava potrebnih za upotrebu Usluga aplikacija/internetskih stranica, uključujući ažuriranja hardvera i softvera. 5.3. Za korištenje Usluga aplikacija/internetskih stranica, morate se registrirati na 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama i otvoriti račun. U vrijeme registracije morate ili imati osamnaest (18) godina ili biti punoljetni ako se punoljetnost u državi u kojoj se registrirate razlikuje od osamnaest (18) godina, osim ako uvjeti koji uređuju pojedine Usluge trećih strana ili Usluge koje pruža 0800 nameću drugačije dobne granice. 5.4. Morate nam pružiti određene osobne podatke za registraciju, uključujući Vaš broj telefona i e-mail adresu. Za korištenje određenih Usluga aplikacija/internetskih stranica, Usluga koje pruža 0800 ili određenih Usluga Trećih strana, morate nam pružiti barem jednu valjanu metodu plaćanja (kreditnu karticu, debitnu karticu ili drugu prihvaćenu metodu plaćanja). Možda će biti potrebno da nam pružite dodatne informacije i dokumente prije korištenja pojedinih Usluga koje pruža 0800 ili Usluga trećih strana, kao što je Vaša adresa, informacije o postojećim uslugama, željenim uslugama i sl. 5.5. Niste obvezni prijaviti se ili koristiti 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice, kao što nisu niti Treće strane – pružatelji usluga. Ako odlučite prestati koristiti 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice, slobodni ste to učiniti bez da nas o tome obavijestite. 5.6. Mi Vam možemo privremeno ograničiti pristup i korištenje Usluga aplikacija/internetskih stranica ako postoji sumnja da ste povrijedili Vaše obveze (vidjeti odredbu 6. niže u tekstu) ili ove Uvjete, uključujući u slučaju da primimo prigovor u vezi s prijevarom. Mogu postojati okolnosti u kojima Vam nismo u mogućnosti pružiti informaciju u vezi prigovora dok traje istraga (koju provodimo mi i/ili treća strana kao što je policija).

6. Vaše obveze

6.1. Kada koristite Usluge aplikacija/internetskih stranica, morate se pridržavati svih primjenjivih zakona. Možete koristiti Usluge aplikacija/internetskih stranica samo u zakonite svrhe te u svrhe za koje su namijenjene kako je predviđeno na drugim mjestima u ovim Uvjetima. Ne smijete zloupotrijebiti 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice ili pokušati prevariti nas ili Treće strane – pružatelje usluga. 6.2. Morate nam pružiti točne i potpune informacije kada registrirate korisnički račun i kada koristite Usluge aplikacija/internetskih stranica. 6.3. Vaš korisnički račun je vaš osoban račun. Ne može biti podijeljen ili zajednički korišten osim u slučaju 0800 izričitog dopuštenja. Jednom kada otvorite korisnički račun: * ne smijete registrirati više od jednog računa osim ako se na takvu mogućnost pristanemo pisanim putem; * ne smijete dopustiti trećim stranama da koriste Vaš račun niti prenijeti Vaš račun na treću stranu; * morate informacije računa održavati točnim, potpunim i ažurnim; * morate uvijek zadržati povjerljivim Vaše prijavne podatke i; * morate nas odmah obavijestiti ako imate bilo kakav razlog vjerovati da netko drugi zna vaše korisničko ime ili lozinku ili ako sumnjate da netko drugi koristi vaš račun. 6.4. Bit ćete odgovorni za plaćanje bilo kakvih pristojbi ili naknada koji mogu nastati kao rezultat pružanja Usluga trećih strana ili Usluga koje pruža 0800 koje su zatražene putem Vašem korisničkog računa kao što je detaljnije objašnjeno niže u tekstu. 6.5. Ne smijete, pri korištenju Usluga aplikacija/internetskih stranica, prouzročiti neprilike, neugodnosti, smetnje ili oštećenje imovine, bilo Trećim stranama – pružateljima usluga, 0800 ili bilo kojoj drugoj strani.

7. Naknade i plaćanja

7.1. Naknade za Usluge aplikacija/internetskih stranica 7.1.1. Neće Vam biti naplaćene naknade za korištenje Usluga aplikacija/internetskih stranica. Međutim, zadržavamo pravo uvesti naknadu za korištenje, u kojem slučaju ćete o tome biti obaviješteni u pisanom obliku i bit će Vam dana prilika raskinuti ove Uvjete prije nego bilo kakva takva naknada bude uvedena. Ako odlučite raskinuti ove Uvjete, više nećete biti u mogućnosti pristupiti ili koristiti Usluge aplikacija/internetskih stranica. 7.1.2. Zadržavamo pravo uvesti naknadu za korištenje pojedinih mogućnosti na 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama. Ove naknade mogu biti predmetom odvojenih uvjeta. 7.2. Naknade za Usluge trećih strana i Usluge koje pruža 0800 7.2.1. Ako podnesete zahtjev putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica, pristajete platiti primjenjive naknade kako su one opisane u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama i bit ćete odgovorni za sve naknade ili pristojbe povezane s Vašim korisničkim računom u skladu s odredbom 6.4., u tekstu gore. 7.2.2. Ovisno o korištenim Uslugama koje pruža 0800 ili Uslugama trećih strana, uključujući, ali ne ograničeno na, lokaciju, naknade mogu biti prikazane na 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama prije nego je zahtjev postavljen. U ostalim slučajevima, naknade će ovisiti o Vašem korištenju Usluga trećih strana ili Usluga koje pruža 0800. Možda vam pružimo procjenu ovih naknada. Molimo da budete svjesni da se konačni iznos naknada može razlikovati od predviđenog. 7.2.3. Mogu Vam biti naplaćene dodatne naknade, troškovi i/ili kazne od Trećih strana – pružatelja usluga, za Vaše korištenje ili zloupotrebu Usluga trećih strana ili od strane 0800 za Vaše korištenje ili zloupotrebu Usluga koje pruža 0800. 7.2.4. Za pojedine Usluge trećih strana možete zatražiti niže naknade od Trećih strana – pružatelja usluga za usluge koje primate od Treće strane – pružatelja usluga u vrijeme primanja takve usluge. Treće strane – pružatelij usluga ili 0800, ako je ovlašten od Trećih strana – pružatelja usluga, će prikladno odgovoriti na bilo koji zahtjev od Trećih strana – pružatelja usluga za izmjenom naknade za pojedinu uslugu. 7.2.5. U nekim slučajevima, ako Usluge treće strane ili Usluge koje pruža 0800 ne mogu biti izvršene zbog Vašeg djelovanja ili nedjelovanja (na primjer, ako niste prisutni na dogovorenoj lokaciji poslovnice Treće strane), sve naknade mogu biti naplaćene. 7.2.6. Jednom kada su Usluge treće strane ili Usluge koje pruža 0800 pružene, možemo Vam izdati račun izravno ili u ime Treće strane – pružatelja usluga, ovisno što je primjenjivo. Račun će sadržavati PDV, ako je primjenjivo. 7.3. Općenito 7.3.1. Za više informacija o naknadama i dodatnim naknadama, pristojbama, troškovima i/ili kaznama specifičnim za odgovarajuće Usluge trećih strana ili Usluge koje pruža 0800 molimo da konzultirate odjeljak za potpore u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama. 7.3.2. Naknade mogu povremeno biti izmijenjene u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili na internetskim stranicama. 7.3.3. Naknade ne uključuju napojnice. Kada je moguće, možete dati napojnice, ili uživo ili putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica. Mi ćemo prikupiti napojnice plaćene putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica u Vaše ime i proslijediti ih. 7.3.4. U slučaju naplate od strane 0800, osim ako je drukčije ugovoreno, sve naknade dospjele su odmah nakon što je zahtjev postavljen i naplata će biti provedena od strane 0800 koristeći odabranu metodu plaćanja povezanu s Vašim računom, nakon čega će Vam 0800 poslati račun putem e-maila. Ako se Vašom odabranom metodom ne može platiti, 0800 može koristiti sporednu metodu plaćanja ako postoji. 7.3.5. Naknade uključuju primjenjive poreze, uključujući PDV.

8. Otkazivanje

8.1. U nekim slučajevima, nemate pravo otkazati zahtjev za Uslugama trećih strana i Uslugama koje pruža 0800 nakon što je usluga prihvaćena. Međutim, za određene Usluge treće strane, 0800 ili Treća strana – pružatelj usluga mogu dopustiti da otkažete zahtjev, ali može Vam biti naplaćena naknada za otkazivanje. 8.2. 0800 može odbiti zahtjev i otkazati Usluge trećih strana ili Usluge koje pruža 0800 ako postoji osnovana sumnja o ispravnosti i autentičnosti zahtjeva ili o kontakt informacijama. U ovom slučaju naknada za otkazivanje također može biti naplaćena.

9. Licencija

Pod uvjetom Vašeg poštivanja ovih Uvjeta, odobravamo osobnu, globalnu, neisključivu, neprenosivu, opozivu licenciju koja ne može biti podlicencirana, da instalirate i/ili koristite 0800 mobilne aplikacije i/ili internetske stranice na Vašem uređaju isključivo za Vašu uporabu i da pristupite i koristite informacije koje su dostupne putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica. Ostala prava koja nisu izričito odobrena ovdje, rezerviraju se za 0800 i 0800 davatelje licencije.

10. Intelektualno vlasništvo

Zadržavamo sva prava koja nisu izričito odobrena u ovim Uvjetima. Usluge naše Aplikacije/Internetske stranice, naši uređaji i svi podaci prikupljeni putem 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva u svemu spomenutom u tekstu gore) jesu i ostaju naše vlasništvo ili vlasništvo naših davatelja licencije. Ne smijete osobno, i ne smijete dozvoliti nijednoj trećoj strani da: a) licencira, podlicencira, kopira, mijenja, distribuira, stvara, prodaje, preprodaje, prenosi ili iznajmljuje bilo koji dio 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica; b) analizira obrnutim inženjerstvom ili pokuša izvući izvorni kod 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica, osim kada je to dopušteno zakonom; c) pokrene ili uzrokuje pokretanje bilo kojih programa ili skripta u svrhu struganja, indeksiranja, istraživanja ili drugog načina rudarenja podataka koji tvore bilo koji dio 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica ili podataka; d) koristi, prikazuje ili manipulira bilo kojim od 0800 naziva, oznaka ili djela za bilo koju svrhu osim upotrebe 0800 mobilnih aplikacija i/ili usluga; e) stvori ili registrira (i) poslovanje, (ii) URL-ove, (iii) nazive domena, (iv) nazive ili naslove softverskih aplikacija, ili (v) nazive ili profile na društvenim mrežama koji sadržavaju 0800 nazive, oznake ili djela ili bilo zbunjujući ili bitno sličan naziv, oznaku, naslov ili djelo; f) koristi 0800 naziv, oznaku ili djelo kao svoju profilnu fotografiju ili pozadinu na društvenim mrežama; g) kupuje ključne riječi (uključujući, ali ne ograničeno na Google AdWords) koji sadržavaju bilo koji 0800 naziv, oznaku ili djelo; ili h) prijavi se za registraciju, upućivanje, korištenje, kopiranje, i/ili prisvaja pravo vlasništva 0800 naziva, oznaka ili djela, ili u bilo kojem zbunjujućem ili bitno sličnom nazivu, oznaci, naslovu ili djelu, na bilo koji način i za bilo koju svrhu, samostalno ili u kombinaciji s drugim slovima, interpunkcijom, riječima, simbolima, dizajnom i/ili bilo kojim kreativnim djelima; osim ako je to dozvoljeno gore danim ograničenim licencijama.

11. Obavijest o privatnosti

Mi prikupljamo, koristimo i otkrivamo informacije od ili o Vama kao što je opisano u našoj Obavijesti o privatnosti. Dodatna pravila o privatnosti mogu se primjenjivati, uključujući pravila trećih strana – voditelja obrade podataka, za Usluge koje pruža 0800 ili Usluge trećih strana.

12. Vaša odgovornost i zaštita od odgovornosti

12.1. Vi ste odgovorni za svu štetu koju smo pretrpjeli kao rezultat vašeg kršenja ovih Uvjeta, vaše zlouporabe Usluga aplikacija/internetskih stranica, ili vašeg kršenja bilo kojih zakona ili prava trećih strana. Vi ste odgovorni za sva djelovanja provedena putem Vašem korisničkog računa osim ako takva djelovanja nisu odobrena s Vaše strane i niste ni na koji drugi način bili nemarni. 12.2. Da biste pristupili Uslugama aplikacija/internetskih stranica, pristajete nadoknaditi štetu, štititi (po našem izboru) i osloboditi od odgovornosti nas i naše pojedinačne službenike, direktore i radnike od svih potraživanja, odgovornosti, troškova, naknade štete, novčanih kazni, doprinosa za socijalno osiguranje i poreza koji proizlaze ili su povezani s povredom ovim Uvjeta, povredom mjerodavnog prava ili potraživanja trećih strana izravno ili neizravno povezanih s Vašim korištenjem Usluga trećih strana, Usluga koje pruža 0800 i vašeg korištenja Usluga općenito.

13. Izjava o odricanju od odgovornosti

Pružamo Usluge aplikacija/internetskih stranica “onakve kakve jesu” i “po raspoloživosti”. Usluge aplikacija/internetskih stranica mogu biti predmetom ograničenja, odgode, i/ili drugih problema svojstvenih upotrebi interneta i elektroničkih komunikacija i nije zajamčeno da će biti dostupne i slobodne od greški u svako doba.

14. Ograničenje odgovornosti

14.1. Ništa u ovim Uvjetima ne ograničava niti isključuje bilo koju odgovornost koja zakonski ne može biti ograničena, uključujući odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom i odgovornost za prijevaru ili prijevarno dovođenje u zabludu, niti mijenja Vaša prava kao potrošača koja ne mogu biti izuzeta prema mjerodavnom pravu. 14.2. Nismo odgovorni pod ili u vezi s ovim Uvjetima, uključujući, ali ne ograničeno na ugovornu odgovornost, izvanugovornu odgovornost (uključujući nepažnju, prijevarno dovođenje u zabludu), restituciju i ostalo za bilo koje od sljedećeg povezanog s korištenjem Usluga aplikacija/internetskih stranica: (i) gubitak profita; (ii) gubitak prodaje ili posla; (iii) gubitak ugovora; (iv) gubitak predviđenih ušteda; (v) nemogućnost korištenja ili kvar softvera, podataka ili informacija; (vi) gubitak ili štetu dobrom ugledu i (vii) posredne ili posljedične štete. 14.3. Nismo odgovorni za: * oštećenja ili gubitke koji proizlaze iz bilo koje transakcije između Vas i Trećih strana – pružatelja usluga; ili * dostupnost i preciznost sadržaja, proizvoda ili usluga od Trećih strana – pružatelja usluga. 14.4. Nismo odgovorni za zakašnjenje ili neispunjenje odnosno grešku u ispunjenju koja proizlazi iz razloga koji su izvan naše razumne kontrole. 14.5. Naša ukupna odgovornost za Vašu upotrebu 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica (a ne u vezi s bilo kojim drugim dogovorima između nas za koje je ugovorena odgovornost uređena odvojenim ugovorom) neće prijeći iznos od petsto eura (500 eura). 14.6. Do mjere dopuštene zakonom, isključujemo sva jamstva i poričemo svoju odgovornost za bilo koje vaše činjenje ili propust ili činjenje odnosno propust u djelovanju od strane bilo koje treće strane.

15. Prestanak

15.1. Slobodni ste u svako vrijeme koristiti Usluge Aplikacija/Internetskih stranica i možete otkazati ove Uvjete i Usluge aplikacija/internetskih stranica zatvaranjem svog korisničkog računa. 15.2. Mi možemo raskinuti ove Uvjete i ukinuti Vaš pristup Uslugama aplikacija/internetskih stranica sa trenutačnim učinkom ako zaključimo da ste prekršili ove Uvjete ili bilo koji drugi ugovor između Vas i 0800 za pružanje Usluga koje pruža 0800. 15.3. 0800 može, po vlastitoj diskreciji, otkazati ove Uvjete i prestati izvršavati Usluge aplikacija/internetskih stranica u bilo koje vrijeme uz razumno pravovremeno davanje pisane obavijesti. 15.4. Ako ne možemo od vas naplatiti naknade putem Vaše odabrane metode plaćanja, možemo suspendirati Vaš korisnički račun ili ukloniti Vaš pristup 0800 mobilnim aplikacijama i/ili internetskim stranicama dok uplata nije izvršena. 15.5. Po prestanku ugovora, morate bez odgode platiti bilo koje nepodmirene dugove koji trebaju biti podmireni Trećim osobama – pružateljima usluga ili 0800. Takvi nepodmireni dugovi preživjet će raskid odnosno otkaz te zadržavamo sva prava da potražujemo plaćanje i nakon prestanka ovih Uvjeta.

16. Općenito

16.1. 0800 može povremeno mijenjati ove Uvjete. Mi ćemo Vas pravovremeno informirati o promjenama. Takve promjene će vas obvezivati od trenutka obavijesti u 0800 mobilnim aplikacijama i/ili na internetskim stranicama i/ili putem e-maila. Ako ne pristanete na ove promjene, slobodni ste zatvoriti svoj korisnički račun u skladu s odredbom 15.1. 16.2. Nevaljanost pojedinih odredaba ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i primjenjivost ostalih odredaba ovih Uvjeta. Bilo koja nevaljana, nezakonita ili neprimjenjiva odredba će se smatrati brisanom. 16.3. Mi možemo ustupiti, podugovoriti ili prenijeti ove Uvjete ili bilo koja naša prava ili obveze proizašle iz njih, u cijelosti ili u dijelu, bez Vašeg prethodnog pristanka, pod uvjetom da to neće dovesti do smanjenja prava koja Vam pripadaju temeljem ovih Uvjeta ili temeljem zakona. Vi ne možete ustupiti, podugovoriti ili prenijeti ove Uvjete niti bilo koje od naših prava ili obveza, u cijelosti ili u dijelu, budući da je upotreba 0800 mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica osobna, osim ako je dogovoreno drukčije. 16.4. Zajedno s bilo kojim dodatnim ugovorom u vezi s pružanjem Usluga aplikacija/internetskih stranica, ovi Uvjeti čine naš čitavi ugovor s Vama, te zamjenjuju sve prijašnje ugovore u vezi s Vašim pristupom i korištenjem Usluga aplikacija/internetskih stranica. 16.5. Od vas može biti zatraženo da prihvatite dodatne uvjete za pristup Uslugama aplikacija/internetskih stranica. Ako postoji sukob između ovih Uvjeta i posebnog ugovora, potonji će imati prednost osim ako je drukčije specificirano u tom posebnom ugovoru. 16.6. Ne postoje treće strane u čiju su korist ugovoreni ovi Uvjeti osim onih predviđenih ovim Uvjetima.

17. Postupak rješavanja sporova

0800 može korisnicima u svojstvu potrošača staviti na raspolaganje program mirenja za sporove potrošača u vezi s Uslugama aplikacija/internetskih stranica ili ovih Uvjeta s ciljem postizanja sporazumnog rješenja. U skladu s čl. 27. st. 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Odlukom o imenovanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. koju je donijelo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 11. svibnja 2017., koje su povremeno izmijenjene, za bilo koji sukob ugovorne naravi u vezi s Uslugama aplikacija/internetskih stranica koje nisu mogle biti razriješene povodom prigovora prethodno podnesenog 0800 korisničkoj službi, potrošači mogu primijeniti sljedeće metode mirenja, bez ikakve naknade: (1) Sud Časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti), (2) Sud Časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (https://www.hok.hr/o-hok-u/propisi/podzakonski-akti-sud-casti), i (3) Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (https://www.hup.hr/alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova.aspx). Potrošači za koje je primjenjivo također mogu podnijeti prigovore o našim Uslugama ili o ovim Uvjetima online platformi za rješavanje sporova Europske komisije, sukladno Uredbi (EU) 524/2013 od 21. svibnja 2013. 0800 se ne obvezuje koristiti online platformu za rješavanje sporova kako bi razriješio sporove potrošača.

18. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti će biti isključivo uređeni i tumačeni u skladu s hrvatskim pravom, isključujući njihova pravila o sukobu zakona, osim, ako imate prebivalište u EU, a zakonske odredbe zaštite potrošača u državi Vašeg prebivališta sadržavaju odredbe koje su povoljnije za Vas, u kojem slučaju se takve odredbe mogu primijeniti. Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (CISG) se neće primjenjivati. Vi možete pokrenuti sudski postupak u vezi Usluga pred nadležnim hrvatskim sudom. Ako imate prebivalište u EU, također možete pokrenuti sudski postupak u vezi Usluga pred nadležnim sudom države Vašeg prebivališta. Ako imate prebivalište u EU, mi možemo pokrenuti sudski postupak protiv Vas samo u državi Vašeg prebivališta, osim ako djelujete kao poslovni subjekt u kojem slučaju pristajete biti povrgnuti isključivoj nadležnosti hrvatskih sudova.


Prihvaćanjem ovih Uvjeta, pristajete biti vezani ovim Uvjetima.